Werkwijze

Steeds vaker moeten we genoegen nemen met een standaard oplossing. Ook in de zorg. Mensen met zeer specifieke of uitzonderlijke problemen dreigen daarom buiten de boot te vallen. Om dat te voorkomen, kiezen wij bewust voor een persoonlijke, individuele aanpak.

Zelfredzaamheid

Stap voor stap en met veel geduld werken onze gespecialiseerde begeleiders aan de zelfredzaamheid en het psychisch welzijn van hun klant. Hiervoor bieden ze ondersteuning in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij praktische zaken zoals het huishouden, de administratie of het maken van een afspraak. Maar ook bij het aangaan en onderhouden van sociale contacten. Onze aanpak is opgebouwd rondom 11 leefgebieden, namelijk:

 • Financiën
 • Dagbesteding
 • Huisvesting
 • Huiselijke relaties
 • Geestelijke gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Verslaving
 • Dagelijkse activiteiten
 • Sociaal netwerk
 • Maatschappelijke participatie
 • Justitie

Iedereen is uniek

De persoon zelf is ons uitgangspunt. Iedereen heeft zijn eigen, unieke aanpak nodig. Ondersteuning die volledig afgestemd is op zijn of haar karakter en mogelijkheden. Klanten krijgen daarom een vaste, toegewijde begeleider. Die gaat niet boven ze staan, maar helpt vanuit een gelijkwaardige relatie. Dat schept vertrouwen, creëert een band en biedt houvast.

Naar buiten

We accepteren onze klanten zoals ze zijn. We zonderen ze dus ook niet af van de rest van de wereld. Integendeel. We begeleiden ze in het leven van alledag en helpen ze een plaats te vinden in onze maatschappij. Familie, vrienden en andere mensen uit het persoonlijke netwerk nemen we mee in die aanpak en denkwijze. Samen helpen we onze klanten een plaats te vinden in de maatschappij die past bij wie ze zijn.

Wij bieden


 • 1-op-1 begeleiding;
 • door een toegewijde professional;
 • thuis of in een huurwoning;
 • gericht op zelfredzaamheid; 
 • vanuit gelijkwaardigheid. 


Meer over onze werkwijze >> 

Contact


+ 31 (43) 782 05 04
info@agape-zorg.nl