Visie

In een maatschappij die ons steeds vaker een standaard oplossing oplegt, kiezen wij bewust voor een persoonlijke, individuele aanpak. We willen voorkomen dat mensen geen goede hulp krijgen omdat hun problemen te uitzonderlijk of specifiek zijn.

Persoonlijk en gericht

We bieden ondersteuning die volledig afgestemd is op het karakter en de mogelijkheden van onze klant. Gegeven door een vaste, gespecialiseerde begeleider. Wij vinden namelijk dat je een persoonlijke band met iemand moet hebben om echt te kunnen weten wat hij of zij nodig heeft.

In het echte leven

We zonderen onze klanten niet af van de rest van de wereld. We helpen ze een plaats te vinden in de maatschappij en leren ze om te gaan met de uitdagingen van het dagelijks leven. En met de mensen om hun heen. Van de familie, vrienden en omgeving wordt namelijk verwacht dat ze een steeds grotere rol spelen in zorg voor hun naasten. 

Samen met anderen

Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat die betrokkenheid tot de beste resultaten leidt, beseffen we ons ook dat niet iedereen weet hoe ze iemand met psychiatrische problemen kunnen helpen. Dankzij hun opleiding, werk- én levenservaring weten onze medewerkers dat wel. Die kennis delen ze graag met andere betrokkenen.

Wij bieden


  • 1-op-1 begeleiding;
  • door een toegewijde professional;
  • thuis of in een huurwoning;
  • gericht op zelfredzaamheid; 
  • vanuit gelijkwaardigheid. 


Meer over onze werkwijze >> 

Contact


+ 31 (43) 782 05 04
info@agape-zorg.nl