Kernwaarden

Het had ons ook kunnen overkomen. Dat besef staat aan de basis van onze kernwaarden. Wij zouden in dat geval namelijk ook ondersteuning willen krijgen van iemand die toegewijd, flexibel en betrouwbaar is. En ons op een gelijkwaardige manier behandelt. 

Gelijkwaardigheid

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Ongeacht sekse, afkomst, overtuigingen of geaardheid. Onze klanten mogen zijn wie ze zijn. Wat hun achtergrond ook is, we behandelen ze met respect. We staan niet boven ze, maar naast ze.

Toewijding

Klanten krijgen een vaste begeleider. Dat biedt houvast en schept vertrouwen. Als de klant daarbij gebaat is, zetten we gerust een stapje meer. We laten onze klant nooit zomaar in de steek. Ook niet als hij of zij onze grenzen overschrijdt.

Flexibiliteit

We leveren maatwerk. Niet de indicatie, maar de persoon zelf is ons uitgangspunt. Iedereen heeft zijn eigen, unieke aanpak nodig. Gaat het even niet zoals verwacht, dan proberen we het op een andere manier. Totdat we wel vooruitkomen.

Betrouwbaarheid

We komen onze beloftes na en zijn transparant in wat we doen. Onze raad van toezicht en cliëntenraad zien daar op toe. We werken doorlopend aan de kwaliteit van onze dienstverlening en toetsen die aan de geldende NEN-ISO normeringen.

Wij bieden


  • 1-op-1 begeleiding;
  • door een toegewijde professional;
  • thuis of in een huurwoning;
  • gericht op zelfredzaamheid; 
  • vanuit gelijkwaardigheid. 


Meer over onze werkwijze >> 

Contact


+ 31 (43) 782 05 04
info@agape-zorg.nl